Nebytový prostor - 60,25 m2

Pronájem
Katastrální území: Nusle
Cena: není stanovena
Adresa: Čestmírova 140/12
Číslo záměru: ZP NP 77/17
Platnost: 12.7.2017 - 1.8.2017
Stav objektu: Prostor je v poměrně dobrém technickém stavu.
Kolaudovaný stav: prodejna se skladem
Poschodí: přízemí
Plocha: 60,25 m2
Kontakt: Ivana Kozáková
tel:261 192 210
e-mail:ivana.kozakova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tento nebytový prostor pro využití jako prodejna se skladem, za minimální výši nájemného 150 Kč/m/měsíc bez DPH, tj. 9.038 Kč/měsíc. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 5.000 Kč nejpozději v den podání nabídky (bližší info v příloze). Prostor je v současné době pronajat nájemní smlouvou ze dne 29.1.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Přílohy:

01 ZP NP 114_17 - Čestmírova 140, k.ú. Nusle.doc (doc 45 kB)

02 formulář žádosti.rtf (rtf 73 kB)

03 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 69 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX