Garážová stání o výměře 10,08 m2

Pronájem
Katastrální území: Krč
Cena: Minimální nájemné ve výši 2.700,- Kč/1 garážové stání/měsíc bez DPH + DPH
Adresa: Na Strži 1683/40
Číslo záměru: ZP NP 196/17
Platnost: 25.10.2017 - 27.11.2017
Stav objektu: Některá garážová stání jsou v horším technickém stavu.
Kolaudovaný stav: garážová stání
Poschodí: suterén
Kontakt: Hana Machová
tel:261 192 271
e-mail:hana.machova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tyto nebytové prostory pro využití jako garážová stání na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za minimální nájemné ve výši 2.700 Kč/1 garážové stání/měsíc bez DPH. K ceně nájemného je připočítávána aktuální sazba DPH. Do objektu garážových stání dochází k zatékání střechou, a to u garážových stání č. 16 – 21 a č. 25- 27. Garážová stání č. 22 – 24 nejsou zastřešena. Termín pro podání nabídky je 27.11.2017.
Přílohy:

22 ZP NP 196_17 - Na Strži 1683, k.ú. Krč (GS).doc (doc 69 kB)

23 formulář žádosti.rtf (rtf 77 kB)

24 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 71 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX