Nebytový prostor - 76,40 m2

Pronájem
Katastrální území: Nusle
Cena: není stanovena
Adresa: Horní 1486/7
Číslo záměru: ZP NJ 93/19
Platnost: 11.09.2019 - 15.10.2019
Stav objektu: Nebytová jednotka je ve špatném technickém stavu.
Kolaudovaný stav: bytové jednotky
Poschodí: 1. podzemní podlaží
Plocha: 76,40 m2
Kontakt: Ivana Kozáková
tel:261 192 210
e-mail:ivana.kozakova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tuto volnou nebytovou jednotku po provedení změny v účelu užívání, pro využití jako kanceláře. Nebytová jednotka je ve špatném technickém stavu, je nutná celková rekonstrukce, tzn. rekonstrukce elektroinstalace, kontrola a oprava rozvodů vody a odpadů, sociálního zařízení, zajištění vytápění, odstranění vlhkosti, oprava, případně výměna oken, dveří a podlah, vydání revizních zpráv. Je třeba provést (na vlastní náklady nájemce) dokončení stavebních úprav tak, že všechny prostory budou propojeny v jeden nebytový prostor (jednotku), který bude sloužit pro administrativu (vč. vypracování projektové dokumentace a zajištění povolení stavebního úřadu). Předmětný prostor není určen k prodeji. Termín pro podání žádostí je 14.10.2019. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 5.000 Kč nejpozději v den podání nabídky (bližší info v příloze).
Přílohy:

07 ZP NJ 93_19 - Horní 1486, k.ú. Nusle.doc (doc 53 kB)

15 formulář žádosti.rtf (rtf 79 kB)

16 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 75 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX