Garáž na pozemku parc.č. 2019/24, ul. Hornokrčská

Pronájem
Katastrální území: Krč
Parcelní číslo: garáž č. 5 - parc. č. 2019/24
Cena: minimální cena - 1.250 Kč/měsíc bez DPH (+ DPH).
Adresa: Hornokrčská bez čp/če
Číslo záměru: ZP NO 51/18
Platnost: 19.04.2018 - 21.05.2018
Stav objektu: garáž nenív dobrém technickém stavu
Kolaudovaný stav: garáž
Plocha: 12 m2
Kontakt: Veronika Kunz
tel:261 192 396
e-mail:veronika.kunz@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronájmu garáže na pozemku parc. č. 2019/24, k.ú. Krč - na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za minimální cenu 1.250 Kč/měsíc bez DPH. K ceně nájemného je připočítávána aktuální sazba DPH. Termín pro podání nabídky je do 21. 5. 2018!!!
Přílohy:

02 ZP NO 51_18 - garáž Hornokrčská, k.ú. Krč.doc (doc 67 kB)

17 formulář žádosti.rtf (rtf 79 kB)

18 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 74 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX