2 garáže o výměře 12 a 16 m2 - ulice Hornokrčská

Pronájem
Katastrální území: Krč
Parcelní číslo: vše k.ú. Krč: garáž č.4 - parc.č. 2019/23, garáž č. 5 - parc. č. 2019/24
Cena: minimální cena za jednu garáž - 1.250 Kč/měsíc bez DPH (+ DPH).
Adresa: Hornokrčská bez čp/če
Číslo záměru: ZP NO 205/17
Platnost: 11.12.2017 - 05.01.2018
Stav objektu: garáže nejsou v dobrém technickém stavu
Kolaudovaný stav: garáže
Plocha: 12 m2 a 16 m2
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Veronika Kunz
tel:261 192 396
e-mail:veronika.kunz@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tyto volné nebytové prostory - garáže na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za minimální cenu 1.250 Kč/měsíc bez DPH. K ceně nájemného je připočítávána aktuální sazba DPH. Garáže nejsou v dobrém technickém stavu. Termín pro podání nabídky je do 5. 1. 2018!!!
Přílohy:

04 ZP NO 205_17 - garáže Hornokrčská, k.ú. Krč.doc (doc 68 kB)

23 formulář žádosti.rtf (rtf 79 kB)

24 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 74 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX