Nebytový prostor - 24 m2

Pronájem
Katastrální území: Michle
Cena: min. 150 Kč/m2/měsíc bez DPH
Adresa: Vnější 1046/5
Číslo záměru: 160/17
Platnost: 14.09.2017 - 02.10.2017
Stav objektu: Prostor je v dobrém technickém stavu.
Kolaudovaný stav: ateliér
Poschodí: suterén
Plocha: 24 m2
Kontakt: Jana Kašper
tel:261192374
e-mail:jana.kasper@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tento nebytový prostor pro využití v souladu s kolaudovaným stavem, tj. jako ateliér za minimální cenu nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc bez DPH. Nebytový prostor je v současné době pronajat smlouvou č. 2003/1344/OBF ze dne 30. 10. 2003 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Žadatel je povinen doložit příslušné platné živnostenské oprávnění. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného za pronájem nebytového prostoru bez DPH (Kč/m2/měsíc). Termín pro podání nabídky je do 29.9.2017.
Přílohy:

02 ZP NP 160_17 - Vnější 1046_5, k.ú. Michle (NP 803).doc (doc 52 kB)

03 formulář žádosti.rtf (rtf 73 kB)

04 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 70 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX