Nebytový prostor - 22,10 m2

Pronájem
Katastrální území: Nusle
Cena: minimální výše nájemného 130 Kč/m2/měsíc bez DPH
Adresa: Svatoslavova 227/27
Číslo záměru: ZP NP 122/17
Platnost: 12.7.2017 - 1.8.2017
Stav objektu: Prostor je v poměrně dobrém technickém stavu.
Kolaudovaný stav: ateliér
Poschodí: 6. nadzemní podlaží
Plocha: 22,10 m2
Kontakt: Ivana Kozáková
tel:261 192 210
e-mail:ivana.kozakova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tento nebytový prostor pro využití jako ateliér za minimální výši nájemného 130 Kč/m2/měsíc bez DPH, tj. 2.873 Kč/měsíc bez DPH. Žadatel je povinen složit jistotu 5.000 Kč (bližší info v příloze). Prostor je v současné době pronajat nájemní smlouvou ze dne 25. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Přílohy:

01 Svatoslavova 227 - NP 306 - zveřejnění.doc (doc 45 kB)

02 formulář žádosti.rtf (rtf 73 kB)

03 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 69 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX