Nebytový prostor - 26,90 m2

Pronájem
Katastrální území: Nusle
Cena: minimální výše nájemného 200 Kč/m2/měsíc bez DPH
Adresa: Pikrtova 1313/5
Číslo záměru: ZP NP 84/17
Platnost: 12.07.2017 - 01.08.2017
Stav objektu: Dobrý technický stav
Kolaudovaný stav: kancelář
Poschodí: sute
Plocha: 26,90 m2
Kontakt: Ivana Kozáková
tel:261192210
e-mail:ivana.kozakova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tento nebytový prostor, pro využití jako kancelář za minimální výši nájemného 200 Kč/m2/měsíc bez DPH, tj. 5.380 Kč/měsíc bez DPH. Nebytový prostor je v současné době pronajat nájemní smlouvou ze dne 19. 11. 2008 uzavřené na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Prostor je v dobrém technickém stavu. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 5.000 Kč nejpozději v den podání nabídky - bližší informace v příloze. Termín podání nabídek je 31.7.2017.
Přílohy:

01 ZP NP 120_17 - Pikrtova 1313_5, k.ú. Nusle.doc (doc 46 kB)

02 formulář žádosti.rtf (rtf 73 kB)

03 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 69 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX