Parc. č. 2589 a 2590/1, k. ú. Krč

Prodej
Katastrální území: Krč
Parcelní číslo: 2589 a 2590/1
Cena: celkem 7.752.960 Kč
Adresa: Pod Krčským lesem 758
Číslo záměru: ZP P 12/2017
Platnost: 10.07.2017 - 10.08.2017
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Hana Vondráčková
tel:261192129
e-mail:hana.vondrackova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 zveřejňuje záměr společného prodeje pozemků parc. č. 2589 o výměře 260 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Krč a parc. č. 2590/1 o výměře 1795 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, k. ú. Krč. Na pozemku parc. č. 2589 stojí stavba č. p. 758 ve vlastnictví právnické osoby.
Přílohy:

orto.png (png 1 MB)

záměr prodeje parc. 2589, 2590_1, Krč.doc (doc 60 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX