Parkovací stání - vnitroblok ul. Táborská, Praha 4

Pronájem
Katastrální území: Nusle
Parcelní číslo: 615/2
Cena: 1.600 Kč/měsíc bez DPH
Adresa: Táborská
Číslo záměru: ZP NP 42/18
Platnost: 19.02.2018 - 05.04.2018
Stav objektu: dobrý technický stav
Kolaudovaný stav: parkovací stání
Plocha: 1 parkovací stání 11,76m2
Kontakt: Lenka Holadová
tel:261 192 300
e-mail:lenka.holadova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout části pozemku parc. č. 615/2, katastrální území Nusle, Praha 4 (dle nákresu v příloze tohoto zveřejnění), za účelem využití jako parkovací stání za minimální nabídku nájemného ve výši 1.600 Kč/měsíc bez DPH.
Přílohy:

ZP NP 42_18 - Taborská (vnitroblok), k.ú. Nusle.doc (doc 79 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX