Záměr prodeje pozemku se stavbou

Prodej
Katastrální území: Michle
Parcelní číslo: 2125/3, 2125/8
Cena: 18.000.000 Kč
Adresa: Na Líše 1269/13
Číslo záměru: Z PROD NO 17/2017
Platnost: 22.11.2017 - 01.02.2018
Stav objektu: před celkovou rekonstrukcí
Kolaudovaný stav: stavba občanského vybavení
Kontakt: Bc. Veronika Kunz
tel:261192396
e-mail:veronika.kunz@praha4.czPopis:
Městská část Praha 4 rozhodla na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 21R-968/2017 ze dne 15. 11. 2017 zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č. p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemek parc. č. 2125/8 (manipulační plocha), vše katastrální území Michle, Praha 4.
Přílohy:

Z PROD NO 17_2017 - Na Líše 1269, k.ú. Michle.doc (doc 93 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX