Realitní inzerce městské části Praha 4

Vážení občané městské části Praha 4,

právě jste vstoupili do aplikace „Realitní inzerce městské části Praha 4“. Zde jsou pravidelně a aktuálně zveřejňovány informace o možnostech pronájmu nebo prodeje nemovitostí městské části Praha 4, tj. bytů, nebytových prostor, nebytových objektů, pozemků, garáží, reklamních ploch, včetně výsledků prodeje bytových jednotek.

Vlastníkem zde prezentovaných nemovitostí je hlavní město Praha. Tyto nemovitosti jsou  v souladu se zákonem o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy, svěřeny do správy městské části Praha 4, která vykonává, až na výjimky, všechna práva vlastníka.

Městská část Praha 4 se svěřeným majetkem hospodaří, tedy majetek může smluvně pronajmout, dát do výpůjčky, prodat, směnit atd.

Podmínkou uzavření a platnosti příslušné smlouvy je zveřejnění záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 4 po dobu minimálně 15 dnů, dále písemné přihlášení zájemce do záměru zveřejnění s nabídkou podanou ve stanoveném termínu do podatelny Úřadu MČ Praha 4 a zejména rozhodnutí příslušného orgánu městské části podle obsahu uzavírané smlouvy (např. pronájem nemovitosti projednává a schvaluje rada městské části, prodej zastupitelstvo městské části). Bez splnění těchto podmínek nelze platně příslušnou smlouvu uzavřít.

Městská část Praha 4 zveřejňuje záměry nejen v tištěné podobě na svých úředních deskách, z nichž jedna se nachází před budovou Úřadu městské části Praha 4 v ulici Antala Staška 2059/80b, ale též elektronicky na webových stránkách městské části: www.praha4.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů ke konkrétní nabídce se můžete obrátit na příslušného referenta úřadu telefonicky nebo ještě lépe e-mailem. Kontakty jsou u každého inzerátu uvedeny.

 


261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX