Garážová stání o výměře 10,08 m2

Pronájem
Katastrální území: Krč
Cena: Minimální nájemné ve výši 1.800,- Kč/1 garážové stání/měsíc bez DPH + DPH
Adresa: Na Strži 1683/40
Číslo záměru: ZP NP 47/20
Platnost: 13.05.2020 - 15.06.2020
Stav objektu: Některá garážová stání jsou v horším technickém stavu.
Kolaudovaný stav: garážová stání
Poschodí: suterén
Kontakt: Hana Machová
tel:261 192 271
e-mail:hana.machova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tyto nebytové prostory pro využití jako garážová stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za minimální nájemné ve výši 1.800 Kč/1 garážové stání/měsíc bez DPH. K ceně nájemného je připočítávána aktuální sazba DPH. Záloha na osvětlení společných prostor je stanovena ve výši 100 Kč/1 GS/měsíc. Do objektu garážových stání dochází k zatékání střechou, a to u garážových stání č. 16 – 21 a č. 25- 27. Garážová stání č. 22 – 24 nejsou zastřešena. Termín pro podání nabídky je 15.6.2020.
Přílohy:

03 ZP NP 47_20 - garážová stání Na Strži 1683, k.ú. Krč.doc (doc 68 kB)

04 formulář žádosti.rtf (rtf 73 kB)

05 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 71 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX