Garáž o výměře 16 m2

Pronájem
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: Garáž na pozemku parc. č. 1921/2, ul. U Ledáren, k.ú. Braník
Cena: minimální cena nájemného není stanovena. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného
Adresa: U Ledáren
Číslo záměru: ZP NO 89/21
Platnost: 27.10.2021 - 29.11.2021
Stav objektu: Garáž je v dobrém technickém stavu.
Kolaudovaný stav: Garáž
Kontakt: Veronika Kunz
tel:261 192 396
e-mail:veronika.kunz@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 1921/2 se stavbou bez čp/če, garáží, vše katastrální území Braník, Praha 4, a to na dobu neurčitou. K ceně nájemného je připočítávána aktuální sazba DPH. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného za pronájem nebytového prostoru - garáže bez DPH (Kč/měsíc). Opravy předmětu nájmu nebo v průběhu nájmu zjištěných vad předmětu nájmu budou provedeny nebo odstraněny výhradně nákladem nájemce bez nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žadatel se zaváže, že po dobu nájmu bude provádět údržbu předmětu nájmu vlastním nákladem. V žádosti je nutné uvést číslo garáže/í, o které má žadatel zájem. Garáž je možno si prohlédnout dne 11. 11. 2021 ve 14,30 hod.
Přílohy:

15 ZP NO 89_21 - garáž U Ledáren, k.ú. Braník.doc (doc 66 kB)

18 formulář žádosti.rtf (rtf 78 kB)

19 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 75 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX