Parkovací stání - vnitroblok ul. Táborská, Praha 4

Pronájem
Katastrální území: Nusle
Parcelní číslo: 615/2
Cena: 1.500 Kč/měsíc bez DPH
Adresa: Táborská
Číslo záměru: ZP NP 45/20
Platnost: 13.05.2020 - 15.06.2020
Stav objektu: dobrý technický stav
Kolaudovaný stav: parkovací stání
Plocha: 1 parkovací stání 11,76 m2
Kontakt: Veronika Kunz
tel:261 192 396
e-mail:veronika.kunz@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout části pozemku parc. č. 615/2, katastrální území Nusle, Praha 4 (dle nákresu v příloze tohoto zveřejnění), za účelem využití jako parkovací stání za minimální nabídku nájemného ve výši 1.500 Kč/měsíc bez DPH.
Přílohy:

01 ZP NP 45_20 - Taborská (vnitroblok) - parkovací místa.doc (doc 59 kB)

04 formulář žádosti.rtf (rtf 73 kB)

05 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 71 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX