Prodej pozemku parc. č. 3100/6, k. ú. Braník

Prodej
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 3100/6, k. ú. Braník
Cena: 1.500.000 Kč bez DPH
Adresa: Vrbova
Číslo záměru: ZP P 13/2019
Platnost: 22.07.2019 - 22.08.2019
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
Pozemek parc. č. 3100/6 o výměře 832 m2, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Braník. •pozemek tvoří okolí řadových garáží, nachází se na něm zeleň •v části pozemku (u ul. Vrbova) je umístěna inž. síť společnosti PREdistribuce, a.s. (viz příloha záměru),
Přílohy:

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3100-6, k.ú. Braník.docx (docx 439 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX