Pronájem části pozemku parc. č. 255 v k.ú. Podolí

Pronájem
Katastrální území: Podolí
Parcelní číslo: dle GP 255/6
Cena: min. výše nájemného činí 385 Kč/m2
Adresa: Na dolinách
Číslo záměru: ZP N 24/2019
Platnost: 02.08.2019 - 03.09.2019
Plocha: 278 m2
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Kateřina Skoupilová
tel:261192186
e-mail:katerina.skoupilova@praha4.czPopis:
část pozemku parc. č. 255 o výměře 283 m2, zahrada, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond v k. ú. Podolí, v GP nově označené jako parc. č. 255/6 o výměře 278 m2, na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou. Geometrický plán je přílohou zveřejnění záměru pronájmu Informace podá ref. odd. hospodaření s pozemky Jaroslav Krulík, tel. 261 192 114.
Přílohy:

záměr pronájmu 255, Podolí.docx (docx 26 kB)

mapa_umisteni_pozemku.png (png 201 kB)

GP_2001-21_2019.pdf (pdf 891 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX