Prodej pozemku parc. č. 1255/14, k. ú. Krč

Prodej
Katastrální území: Krč
Parcelní číslo: 1255/14
Cena: 624.000 Kč
Číslo záměru: ZP P 17/2019
Platnost: 05.08.2019 - 05.09.2019
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
- pozemek parc. č. 1255/14 o výměře 208 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Krč; - pozemek parc. č. 1255/14, k. ú. Krč je zastavěn bytovým domem č. p. 1053 ve vlastnictví fyzických osob, dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má vlastník stavby předkupní právo na předmětný pozemek.
Přílohy:

prodej pozemku parc. č. 1255-14, k. ú. Krč.docx (docx 17 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX