Prodej pozemků parc. č. 341/7 a 341/16,k. ú. Braník

Prodej
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 341/7 a 341/16
Cena: 1.500.000 Kč a 600.000 Kč
Adresa: U Dubu
Číslo záměru: ZP P 15/2019
Platnost: 05.08.2019 - 05.09.2019
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
a)pozemek parc. č. 341/7 o výměře 156 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Braník; b)pozemek parc. č. 341/16 o výměře 120 m2, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Braník -na pozemku parc. č. 341/7 stojí stavba č.p. 1374 ve vlastnictví fyzické osoby, -pozemek parc. č. 341/16 slouží jako přístupová a příjezdová cesta k domu č.p. 1374, -dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má vlastník stavby předkupní právo na předmětné pozemky.
Přílohy:

prodej pozemků parc. č. 341-7 a 341-16, k. ú. Braník.docx (docx 17 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX