Prodej pozemku parc. č. 241/3, k. ú. Braník

Prodej
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 241/3
Cena: 1.533.000
Adresa: Gončarenkova
Číslo záměru: ZP P 14/2019
Platnost: 05.08.2019 - 05.09.2019
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
- pozemek parc. č. 241/3 o výměře 219 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Braník - pozemek parc. č. 241/3, k. ú. Braník je zastavěn bytovým domem č. p. 1183 ve vlastnictví právnické osoby, dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má vlastník stavby předkupní právo na předmětný pozemek.
Přílohy:

Prodej pozemku parc. č. 241-3, k. ú. Braník.docx (docx 17 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX