nebytová jednotka 46,30 m2 - prodejna pekárenských výrobků

Pronájem
Katastrální území: Podolí
Cena: minimální výše nájemného 223 Kč/m2/měsíc bez DPH
Adresa: Podolská 241/23
Číslo záměru: ZP NJ 34/20
Platnost: 13.05.2020 - 15.06.2020
Stav objektu: Nebytová jednotka je poměrně v dobrém stavu, je třeba provést opravu elektroinstalace, revizi EI a plynu, rozvodů vody a odpadů.
Kolaudovaný stav: prodejna pekárenských výrobků
Poschodí: 1. NP (přízemí)
Plocha: 46,30 m2
Kontakt: Jana Oplíštilová
tel:261 192 569
e-mail:jana.oplistilova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tuto volnou nebytovou jednotku pro využití v souladu s kolaudovaným stavem, tj. jako prodejna pekárenských výrobků, za minimální výši nájemného 223 Kč/m2/měsíc bez DPH. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného za pronájem nebytové jednotky bez DPH (Kč/m2/měsíc). Opravy předmětu nájmu nebo v průběhu nájmu zjištěných vad předmětu nájmu budou provedeny nebo odstraněny výhradně nákladem nájemce bez nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žadatel se zaváže, že po dobu nájmu bude provádět údržbu předmětu nájmu vlastním nákladem. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 5.000 Kč nejpozději v den podání nabídky s tím, že tato jistota se neúročí a že žadatel - budoucí nájemce bude povinen podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu NP do 1 měsíce od schválení pronájmu Radou městské části Praha 4. V případě, že tato smlouva nebude v uvedené lhůtě z důvodů výhradně na straně žadatele - budoucího nájemce uzavřena (např. z důvodu, že nesouhlasí se zněním smlouvy, jejíž znění, jako znění vzorové nájemní smlouvy, bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 4 č. 38R-1620/2013 ze dne 18. 12. 2013 apod.), propadá jistota městské části Praha 4. Jistota bude složena na účet MČ Praha 4 č. 89025-2000832359/0800, variabilní symbol: 241000502. Vybranému žadateli bude jistota započtena na kauci, kterou je povinen uhradit před podpisem nájemní smlouvy a ostatním žadatelům bude po rozhodnutí Rady městské části Praha 4 vrácena na bankovní účet uvedený v žádosti o pronájem. Nebytovou jednotku je možno si prohlédnout dne 19. 5. 2020 v 15:00 hodin. Prohlídku mimo určený čas je možné si individuálně domluvit s níže uvedeným správcem za režijní poplatek 100 Kč. Nebytový prostor spravuje správní společnost 4-Majetková a.s., Plamínkové 1592, Praha 4 - Nusle, kontaktní telefon: 739 622 343, 273 134 981. Bližší informace: Odbor obecního majetku, oddělení obchodních aktivit, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, tel. č. 261 192 569. Nedílnou součástí tohoto záměru jsou OBECNÉ PODMÍNKY ZÁMĚRU A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY a dále FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM NEBYTOVÉ JEDNOTKY a termín zveřejnění, stažení a podání nabídky.
Přílohy:

IMG_20190730_085756.jpg (jpg 42 kB)

IMG_20190730_085809.jpg (jpg 45 kB)

IMG_20190730_085821.jpg (jpg 39 kB)

IMG_20190730_091328.jpg (jpg 128 kB)

IMG_20190730_091354.jpg (jpg 128 kB)

08 ZP NP 34_20 - Podolská 241 - 502 k.ú. Podolí.doc (doc 53 kB)

17 formulář žádosti.rtf (rtf 76 kB)

18 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 74 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX