pronájem části pozemku parc. č. 1254/2, k. ú. Krč

Pronájem
Katastrální území: Krč
Parcelní číslo: 1254/2
Cena: 450 Kč bez DPH/m2/měsíc
Adresa: Pacovská
Číslo záměru: ZP N 27/19
Platnost: 23.09.2019 - 24.10.2019
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
• část pozemku parc. č. 1254/2 o výměře 13,5 m2 z celkové výměry 10813 m², ostatní plocha, zeleň, památkově chráněné území, k. ú. Krč, specifikovaná v přiloženém situačním plánku
Přílohy:

Záměr pronájmu části pozemku 1254_2, Krč.rtf (rtf 3 MB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX