Prodej pozemků parc. č. 265/4, 265/5 a 265/6, k. ú. Braník

Prodej
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 265/4, 265/5, 265/6
Cena: a)1.036.000 Kč, b) 1.015.000 Kč, c) 1.036.000 Kč
Adresa: Jeremenkova
Číslo záměru: ZP P 22/19
Platnost: 08.10.2019 - 11.11.2019
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
a) parc. č. 265/4 o výměře 148 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Braník; b) parc. č. 265/5 o výměře 145 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Braník; c) parc. č. 265/6 o výměře 148 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Braník. - na pozemcích parc. č. 265/4, parc. č. 265/5 a parc. č. 265/6 stojí stavby – bytové domy čp. 960, 1715 a 1716 ve vlastnictví fyzických osob, - dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má vlastník stavby předkupní právo na předmětné pozemky.
Přílohy:

prodej pozemků parc. č. 265-4, 265-5, 265-6, k. ú. Braník.docx (docx 17 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX