Prodej pozemku parc. č. 2846/1, k. ú. Braník

Prodej
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 2846/1
Cena: 125.349 Kč
Číslo záměru: ZP P 26/2019
Platnost: 16.12.2019 - 22.01.2020
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
Prodej pozemku parc. č. 2846/1 o výměře 47 m2, zahrada, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond, k. ú. Braník.
Přílohy:

prodej pozemku 2846-1, k. ú. Braník.docx (docx 844 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX