Prodej pozemku parc. č. 2845/6, k. ú. Braník

Prodej
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 2845/6
Cena: 400.050 Kč
Číslo záměru: ZP P 29/2019
Platnost: 16.12.2019 - 22.01.2020
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
část pozemku parc. č. 2845/1, specifikovaná v příloze tohoto záměru, označené dle geometrického plánu č. 3114-70/2018 jako pozemek parc. č. 2845/6 o výměře 150 m2, zahrada, k. ú. Braník.
Přílohy:

prodej pozemku 2845-6, k. ú. Braník.docx (docx 842 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX