Jednotka č. 1486/805 v domě Horní 1486/7, P4-Nusle

Prodej
Katastrální území: Nusle
Cena: 2700000
Adresa: Horní 1486/7
Číslo záměru: Z PROD NJ 1/21
Platnost: 13.01.2021 - 15.02.2021
Stav objektu: před rekonstrukcí
Kolaudovaný stav: 3 bytové jednotky
Poschodí: suterén
Plocha: 76,40 m2
Kontakt: Veronika Kunz
tel:261 192 396
e-mail:veronika.kunz@praha4.czPopis:
Úroveň podlahy je cca 1,5 m pod úrovní chodníku s přízemními okny do ulice a do dvora. Prostor trpí vzlínáním vlhkosti do obvodových stěn. V roce 2018 byla provedena výměna oken. V místnostech je povlaková krytina nebo cementový potěr. Rozvody elektro a jističe jsou vytrhané, nefunkční, vstupní dveře vypáčené. Ohřev TUV a vytápění chybí (původní 2 el. přímotopy nefunkční). Stavebně technický stav jednotky je velmi špatný. V roce 2010 vydán Odborem stavebním ÚMČ Praha 4 souhlas s provedením ohlášené stavby ve smyslu ust. § 104 až 106 stavebního zákona. Ve smyslu ust. § 106 stavebního zákona „Souhlas platí po dobu 12 měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenou stavbou započato.“ Stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě neobdržel od stavebníka oznámení o zahájení stavby, a proto ve smyslu ust. § 16 odst. 3 stavebního zákona ohlášení stavby – změna v účelu užívání na administrativní prostory, pozbylo platnosti a s ohlášenou stavbou již nelze započít. Předmět prodeje lze proto nadále užívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím pouze jako bytové jednotky. V současné době není jednotka užívána na základě nájemní smlouvy.
Přílohy:

01 Z PROD NJ 1_21 - záměr prodeje 1486_805 (Horní 1486_7, k.ú. Nusle).rtf (rtf 97 kB)

02 formulář žádosti o prodej.rtf (rtf 70 kB)

03 podmínky a způsob prodeje.rtf (rtf 70 kB)

Z PROD NJ 1_21.pdf (pdf 291 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX