Pronájem části pozemku parc. č. 1847, k. ú. Braník

Pronájem
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 1847
Cena: 500 Kč/měsíčně
Číslo záměru: ZP N 5/21
Platnost: 26.01.2021 - 26.02.2021
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
• část pozemku parc. č. 1847 o výměře 13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Braník • část pozemku parc. č. 1847 v k. ú. Braník, specifikovaná v příloze tohoto zveřejnění je určená pouze k parkování vozidla
Přílohy:

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX