Pronájem pozemků - areál A-parku U Ledáren

Pronájem
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4, 1919/5
Cena: 1.500 Kč/den
Adresa: U Ledáren
Číslo záměru: ZP N 11/2021
Platnost: 01.04.2021 - 19.04.2021
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Renata Schmidtová
tel:261 192 387
e-mail:renata.schmidtova@praha4.czPopis:
• pozemky parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5 o celkové výměře 16027 m2, vše ostatní plocha, jiná plocha, ochranné pásmo vodního zdroje, památkově chráněné území, k. ú. Braník, za účelem zajištění kulturního vyžití zejm. občanů Prahy 4 v době nouzového stavu a vládních opatření v souvislosti s epidemií Covid-19, pro společnost MM Catering s.r.o., se sídlem Nad Cihelnou 1044/13a, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 099 90 593, k provozování autokina s bezkontaktním provozem, při dodržení veškerých nařízených zdravotně hygienických opatření.
Přílohy:

záměr pronájmu - A-park U ledáren, k. ú. Braník.docx (docx 22 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX