Pronájem části parc. č. 960/1 v k. ú. Podolí

Pronájem
Katastrální území: Podolí
Parcelní číslo: 960/1
Cena: min. 1.017,60 Kč/m2/rok
Adresa: Na Klaudiánce
Číslo záměru: ZP N 22/2021
Platnost: 17.09.2021 - 19.10.2021
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Hana Martincová
tel:261192129
e-mail:hana.martincova@praha4.czPopis:
Pronájem části pozemku parc. č. 960/1 v k. ú. podolí o výměře 130 m2 z celkové výměry 1718 m2.
Přílohy:

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX