Záměr prodeje pozemku parc. č. 1575/2 a části pozemku parc. č. 1575/1, k.ú. Nusle

Prodej
Katastrální území: Nusle
Parcelní číslo: 1575/2 a část 1575/1
Cena: 2.000.000
Adresa: Na Pankráci
Číslo záměru: ZP P 10/2021
Platnost: 29.09.2021 - 02.12.2021
Plocha: 227 m2
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Kateřina Skoupilová
tel:261192496
e-mail:katerina.skoupilova@praha4.czPopis:
Část pozemku parc. č. 1575/1 označená dle GP č. 2441-1/2021 jako pozemek parc. č. 1575/3 o výměře 96 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr a pozemek parc. č. 1575/2 o výměře 131 m2, zastavěná plocha a nádvoří, oba ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam v katastrálním území Nusle. Pozemky jsou přístupné v současné době pouze přes bytový dům č.p. 471, ul. Na Pankráci 6, Praha 4 ve vlastnictví jiného vlastníka. Pozemek zastavěný předmětným bytovým domem je ve vlastnictví MČ Praha 4. V současné době není ke stavbě bytového domu č.p. 471, ul. Na Pankráci 6, Praha 4 zřízená služebnost cesty ani stezky pro předmětné pozemky;
Přílohy:

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1575_2 a části pozemku parc. č. 1575_1, k.ú. Nusle.doc (doc 1 MB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX