Restaurace s příslušenstvím, popř. i jinak v souladu s územním plánem s tím, že nájemce zajistí změnu v účelu užívání prostor na vlastní náklady.

Pronájem
Katastrální území: Krč
Cena: nabídkové řízení
Adresa: Na Strži 1683/40
Číslo záměru: 45/23
Platnost: 5/15/2023 - 6/14/2023
Stav objektu: Prostor je v poměrně dobrém technickém stavu
Kolaudovaný stav: restaurace s příslušenstvím + sklady
Poschodí: 1. NP + 1. PP
Plocha: 446,35 m2
Kontakt: Hana Machová
tel:261192271
e-mail:hana.machova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tento volný nebytový prostor pro využití jako restauraci s příslušenstvím, popř. i jinak v souladu s územním plánem s tím, že nájemce zajistí změnu v účelu užívání prostor na vlastní náklady. V případě, že bude měněn stavebně technický účel užívání předmětu nájmu bez provedení stavebních úprav, předává se prostor nájemci do užívání až po provedené změně. Termín pro podání nabídky do 14. 6. 2023. Nebytový prostor je možno si prohlédnout dne 5. 6. 2023 v 16,00 hodin. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 10.000 Kč nejpozději v den podání nabídky.
Přílohy:

Okótovaný půdorys - Na Strži 1683-40NP restaurace a skladové prostory (1PP a 1NP).pdf (pdf 452 kB)

QR - Na Strži 1683-40.jpg (jpg 21 kB)

02 ZP NP 45_23 - Na Strži 1683, k.ú. Krč (restaurace s příslušenstvím).rtf (rtf 612 kB)

06 formulář žádosti.rtf (rtf 78 kB)

07 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 75 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX